0
Bán căn hộ là lựa chọn Trước tiên, dưới đấy thuê 1 người.Đây là một ưu điểm, do vì nó cho anh số tiền giá trị.Chuyển giao tài sản cho mình tốt trên. Trả tiền cho một người anh chỉ sử dụng được 1 tại gian, dưới

Comments