0
dự định, Palm Garden sẽ đón nhận một số cư dân Thứ nhất đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện nay, dự án vẫn còn nằm trong GĐ đã đi vào hoạt động và đã công bố nhà mẫu vào một vài tháng đầu của năm

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments