0
Theo nhận định của chúng tôi thì chỉ nên trong 3 tới năm 5 nữa, khu vực này sẽ trở thành chỗ có hoạt động giao thương tài chánh phát triển mạnh mẽ, sầm uất tại Quận 9, kéo theo nhiều nguồn người dân đẳng cấp từ

Comments