Published News

Đất nước Trung Quốc ngừng thi lịch sử Hoa Kỳ cho các học sinh muốn du học Mỹ

http://cristianvunv446.withtank.com/trung-quoc-dung-thi-lich-su-hoa-ky-cho-nhung-hoc-sinh-muon-du-hoc-my/

Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 20 - 6 - 2019 vừa qua đã ban bố lệnh ngừng các kỳ thi tín chỉ đại học khi còn học phổ thông AP Trong đó có môn lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử thế giới, lịch sử châu u và địa lý cho