Tự tin quá mức về chính mình

https://beaulamvn1961.page.tl/Ng%26%23432%3B%26%237901%3Bi-%26%23273%3Bi-du-h%26%237885%3Bc-%26%237903%3B-M%26%237929%3B-b%26%237853%3Bt-m%ED-kinh-nghi%26%237879%3Bm-%F4n-thi-%26%23273%3B%26%237841%3Bt-8-.-5-speaking-Ielts.htm

Theo USIS Education cho hay trượt thị thực lần đầu là vì may rủi, nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của các bạn thì không có lỗi nào khờ dại hơn lỗi này. Các bạn đừng nghĩ rằng bản thân có một bộ hồ sơ hoàn